Usługi

MoJe Biuro Rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu usług księgowych dla mikro, małych i średnich firm oraz stowarzyszeń i fundacji. Współpracuje również z dużymi firmamy, dla których ustalam indywidualne usługi ze względu na większą ilość dokumentów i specyfikę operacji.

MoJe Biuro Rachunkowe świadczy usługi księgowe, kadrowe, a także usługi doradcze, wszystko po to, aby zapewnić Klientom pełen spokój i bezpieczne funkcjonowanie firmy.

Księgowość i podatki

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych /pełna księgowość/
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i innych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

Kadry i płace

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie deklaracji dla ZUS

Finanse i doradztwo

 • sporządzanie sprawozdań ustawowych dla GUS, NBP, ZUS i innych instytucji
 • analizy ekonomiczno – finansowe
 • optymalizacja podatkowa
 • doradztwo księgowe i finansowe w ramach współpracy

Dodatkowo:

 • pomoc przy rejestracji podmiotów gospodarczych w ramach współpracy
 • pomoc przy opracowywaniu aktów wewnętrznych m.in.: planu kont, polityki rachunkowości, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów funduszu socjalnego
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych, ZUS
 • reprezentowanie przed urzędami: ZUS i US w oparciu  stosowne pełnomocnictwa