Hit enter to search or ESC to close

Blog

Od 2023 r. obowiązuje nowy wzór PIT-2 (9)

Od stycznia 2023 r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument powinien być zastosowany przed rozliczeniem pierwszej zaliczki za pracownika. Może być przekazany w momencie podpisywania umowy i dołączony do akt pracowniczych. W razie zmiany stanu, który został wskazany w dokumencie, pracownik powinien ponownie zaktualizować ...

Jak wysłać sprawozdanie finansowe do KRS – krok po kroku

Najprostszym i najszybszym sposobem na złożenie sprawozdania finansowego do KRS jest ich wysłanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem strony  https://ekrs.ms.gov.pl – „Bezpłatne zgłaszania dokumentów finansowych” Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga wcześniej założonego konta w systemie. Aby utworzyć konto, wybierz sekcję „S24 – Rejestracja spółki inne wnioski”, a na dole strony znajdziesz opcję „Utwórz konto”. Wpisz adres e-mail oraz hasło, a następnie zgodnie z instrukcjami ...

Elektroniczne formy przechowywania dokumentów księgowych

Obecnie wiele zdarzeń gospodarczych wspieranych jest elektronicznymi formami komunikacji i obiegu dokumentów. Coraz więcej podmiotów gospodarczych odchodzi od dokumentu papierowego na rzecz dokumentu elektronicznego, to transformacja, do której w najbliższym czasie dostosować się będą musieli niemal wszyscy. Bardzo często pojawia się pytanie, czy przepisy umożliwiają przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej? Przepisy podatkowe nie wskazują w ...

Księgowo! Pracowniku! od stycznia 2023 r. nowy PIT-2!

Już niedługo – bo od 1 stycznia 2023 r. – zaczniemy posługiwać się nowym drukiem PIT-2.Z jednej strony – wszystkie oświadczenia, które składa pracownik czy zleceniobiorca płatnikowi będą w jednym miejscu. Z drugiej strony – jest to bardzo rozbudowany formularz, przy wypełnianiu którego nie jeden pracownik może mieć problem. Przed kadrowymi, biurami rachunkowymi rozliczającym płace ...
Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika

Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika

Nowy Ład  wprowadził wiele zmian w rozliczeniach podatkowych oraz w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Aby prawidłowo rozliczyć wynagrodzenia pracowników, osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne każdy pracodawca powinien posiadać kompletną dokumentację . Jakie dokumenty kadrowe są niezbędne przy zatrudnieniu pracownika do umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenie. Dokumenty do umowy o ...

IKZE – opłać do 31.12 i odlicz w PIT

Składka na IKZE zapłacona do 31.12.21 pozwoli zaoszczędzić na podatku ponad 3 000 zł. Nie każdy pamięta w planowaniu swoich finansów o możliwości odliczenia wpłaty na IKZE w deklaracji PIT. W 2021 r. maksymalny limit wpłaty na IKZE dla osób fizycznych wynosi 6 310,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 9466,20 zł. ...
opłacenie składki zus

Opłacenie składki ZUS po terminie nie będzie już powodowało ustania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego.

19 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych. Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in. wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia ...
zmiany podatkowe od stycznia 2022 roku

Co w prawie piszczy czyli przygotowania do wprowadzenia „Polskiego Ładu”

Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek 26.07.2021 r. szczegóły dotyczące m.in. rozwiązań podatkowych w „Polskim Ładzie”. Co nas czeka od stycznia 2022 r.? 1.Wyższa kwota wolna Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł. Będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne podatku dochodowego od osób fizycznych, według skali ...
zmiany-VAT-dla-e-commerce-od-1-lipca-2021

Od 1 lipca 2021r. zmiany w e-commerce

1. Wprowadzony został limit obrotu 10 000 EUR (42 000 złotych) dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), – w miejsce limitów dla poszczególnych krajów, właściwych dla sprzedaży wysyłkowej. Przekroczenie tego limitu oznacza obowiązek rozliczenia transakcji w kraju odbiorcy. Jeżeli sprzedawca skorzysta z procedury One Stop Shop (OSS), wówczas nie ma obowiązku rejestracji w każdym kraju członkowskim, w ...
Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021 r

Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do utworzenia PPK od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 obowiązkiem utworzenia PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) objęte zostały podmioty zatrudniające mniej niż 20 pracowników. Podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie. W tym celu powinny podpisać z wybraną instytucją finansową umowy tworzące PPK, tj. umowę o zarządzanie PPK oraz – w imieniu i na ...