Hit enter to search or ESC to close
Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika

Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika

Admin

Nowy Ład  wprowadził wiele zmian w rozliczeniach podatkowych oraz w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Aby prawidłowo rozliczyć wynagrodzenia pracowników, osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne każdy pracodawca powinien posiadać kompletną dokumentację .

Jakie dokumenty kadrowe są niezbędne przy zatrudnieniu pracownika do umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenie.

Dokumenty do umowy o pracę

Przed podpisaniem umowy o pracę należy skompletować potrzebne dokumenty kadrowe:

Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia pracownika wiąże się przechowywaniem w aktach osobowych m.in.

W trakcie zatrudnienia pracownika niezbędne będą dokumenty kadrowe:

Dokumenty do umowy cywilnoprawnej

Dokumentacja pracodawcy

Pracodawca powinien posiadać:

  • Ocena ryzyka stanowiska,
  • Obwieszczenie w sprawie organizacji czasu pracy (przy zatrudnieniu mniej niż 50 pracowników),
  • Regulamin pracy (przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników),
  • Regulamin wynagradzania (przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników),
  • Regulamin ZFŚS (przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników).