Hit enter to search or ESC to close

Jak założyć własną firmę ?

Admin

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce wymaga przejścia przez kilka kluczowych kroków. Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku:

1. Wybór formy działalności gospodarczej

 • Działalność jednoosobowa: Najprostsza forma, odpowiednia dla indywidualnych przedsiębiorców.
 • Spółka cywilna: Wspólna działalność kilku osób, wymaga umowy między wspólnikami.
 • Spółki handlowe (np. spółka z o.o., spółka akcyjna): Wymagają bardziej formalnych procedur.

2. Wybór PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

 • Wybierz kody PKD odpowiadające rodzajowi planowanej działalności. Lista PKD jest dostępna na stronie GUS.

3. Rejestracja działalności

 • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej):
  • Dla działalności jednoosobowej oraz spółek cywilnych.
  • Formularz CEIDG-1 można złożyć online, osobiście w urzędzie miasta/gminy lub wysłać pocztą.
 • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy):
  • Dla spółek handlowych, rejestracja odbywa się w sądzie rejestrowym.

4. Uzyskanie numeru REGON

 • Po rejestracji w CEIDG, numer REGON zostanie nadany automatycznie przez GUS.

5. Uzyskanie numeru NIP

 • Numer NIP jest nadawany przez urząd skarbowy. Dla działalności jednoosobowej nadanie NIP odbywa się automatycznie podczas rejestracji w CEIDG.

6. Rejestracja w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA) należy złożyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności.

7. Wybór formy opodatkowania

 • Podatek liniowy (19%): Stała stawka niezależnie od dochodu.
 • Skala podatkowa (17% i 32%): Stawki zależne od dochodu.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Procent od przychodu, bez uwzględnienia kosztów.
 • Karta podatkowa: Stała kwota podatku, uzależniona od rodzaju działalności.

8. Założenie firmowego konta bankowego

 • Konto firmowe jest konieczne do prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

9. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i licencji

 • W zależności od rodzaju działalności, może być konieczne uzyskanie dodatkowych pozwoleń, licencji lub koncesji (np. na sprzedaż alkoholu, prowadzenie apteki).

10. Zakup i rejestracja kasy fiskalnej

 • Jeśli planujesz sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, możesz być zobowiązany do zakupu i rejestracji kasy fiskalnej.

11. Prowadzenie księgowości

 • Możesz prowadzić księgowość samodzielnie lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Rodzaj księgowości zależy od formy opodatkowania (np. księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość).

12. Promocja i marketing

 • Po założeniu działalności warto zadbać o promocję firmy, np. poprzez stworzenie strony internetowej, obecność w mediach społecznościowych, reklamę itp.

Podsumowanie

Założenie działalności gospodarczej wymaga przejścia przez kilka formalnych kroków, ale odpowiednie przygotowanie i zrozumienie procesu mogą znacznie ułatwić ten proces. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i wymaganiami oraz skorzystać z dostępnych narzędzi i wsparcia, takich jak poradniki online czy konsultacje z ekspertami.

Biuro rachunkowe w Gdyni wspiera przyszłych przedsiębiorców w założeniu własnej