Hit enter to search or ESC to close

Likwidacja działalności gospodarczej

Admin

Otwierając własną działalność gospodarczą nastawiamy się na osiągnięcie zysków. Jednak zdarza i tak, że nie są one zadowalające lub też mamy inne plany dotyczące swojej przyszłości. Wówczas podejmujemy decyzję o zakończeniu prowadzenia własnej firmy. Choć nie jest to zbyt skomplikowana procedura, warto zrobić to odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiamy zatem, jak dokonać likwidacji działalności gospodarczej w kilku najważniejszych krokach.

1. Wypowiedzenie umów pracy zatrudnionym osobom

Pracownicy firmy są niewątpliwie jego integralną i najważniejszą częścią. Dlatego jako pierwsi powinni dowiedzieć się o zamiarach właściciela o zakończeniu działalności. Najlepiej zrobić to jeszcze zanim nastąpi przejście do formalnej likwidacji działalności gospodarczej. Nie tylko należy poinformować załogę o podjętej decyzji, ale również wręczyć im wypowiedzenia umów o pracę.

2. Sporządzenie wykazu składników majątku firmy

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i właściciele spółki nieposiadającej osobowości prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności lub na dzień wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki.

Sporządzenie takiego spisu dotyczy zarówno osób prowadzących pełną księgowość, podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Czynni podatnicy VAT powinni również sporządzić oddzielny spis z natury dla celów VAT, czyli tzw. remanent likwidacyjny. Ujmuje się w nim wszystkie rzeczowe składniki majątku będące na stanie w firmie, na dzień likwidacji działalności gospodarczej, przy których zakupie właściciel przedsiębiorstwa miał prawo odliczyć VAT.

Dodatkowo czynni podatnicy VAT muszą poinformować właściwy urząd skarbowy o sporządzonym spisie z natury. Informację taką można złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej. W informacji należy podać wartość towarów ustaloną na podstawie spisu i kwotę podatku należnego.

Informację można złożyć na druku VAT-S1, ale nie jest on obowiązkowy.

Informację należy złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej za okres: zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo

Można złożyć informację w tym samym dniu co deklarację VAT (JPK_V7).

3. Złożenie wniosku o likwidację działalności gospodarczej do CEIDG

Przedsiębiorca, który planuje likwidację działalności gospodarczej, ma obowiązek zakończyć prowadzoną dokumentacji oraz wyrejestrować przedsiębiorstwo w urzędach i instytucjach. Przede wszystkim zamknięcie firmy powinna zgłosić do CEIDG składając tam formularz CEIDG-1. Jest on jednocześnie wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Należy to zrobić w urzędzie gminy lub online (za pośrednictwem strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx ) w ciągu 7 dni od chwili zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

4. Wyrejestrowanie przedsiębiorstwa z ZUS

Następnym krokiem jest wyrejestrowanie firmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku na podstawie złożonego wcześniej formularza CEIDG-1 potwierdzającego zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z listy płatników składek. Formularz ZUS ZWUA trzeba zgłosić w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1. Potwierdza on wyrejestrowanie z ubezpieczeń tylko właściciela firmy. Jeśli właściciel wcześniej zgłosił do ubezpieczeń zdrowotnych członków jego rodziny wówczas należy wraz z drukiem ZUS ZWUA złożyć ZUS ZCNA.

5. Wyrejestrowanie się z ewidencji płatników VAT

Jeśli w związku z zakończeniem wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca zakończy też wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, powinien również wyrejestrować się z ewidencji płatników VAT. Należy to zrobić za pomocą formularza VAT-Z, który musi być dostarczony do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończono wykonywanie działalności gospodarczej.

6. Zlikwidowanie kasy fiskalnej

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oznacza dla przedsiębiorców posiadających kasę fiskalną, zakończenie jej użytkowania. Podczas jej likwidacji należy przestrzegać odpowiednich procedur.

Kolejne kroki:

  1. należy zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i przejść w tryb „tylko do odczytu”.
  2. należy odczytać zawartość pamięci kasy przy pomocy serwisanta oraz wystawić raport fiskalny rozliczeniowy, oraz sporządzić protokół z tej czynności.
  3. przygotować wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas wraz z protokołem z odczytu zawartości pamięci fiskalnej i raport fiskalny rozliczeniowy.

Dokumenty te należy złożyć w terminie pięciu dni od ich sporządzenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zapoznaj się z naszą ofertą prowadzenia księgowości dla firm! Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu – udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i innych usług księgowych świadczonych przez nasze biuro rachunkowe w Gdyni.