Hit enter to search or ESC to close

Przedsiębiorco sprawdź swojego kontrahenta!

Admin

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta jest niezwykle istotne w kontekście prowadzenia biznesu, zwłaszcza gdy chodzi o nawiązywanie współpracy handlowej. Dobre poznanie potencjalnego partnera biznesowego może pomóc uniknąć wielu niebezpieczeństw, takich jak oszustwa, niezapłacone faktury czy niestosowanie się do umów.

Istnieje wiele sposobów, aby ocenić wiarygodność kontrahenta. Przede wszystkim warto przeprowadzić badania online na temat firmy i osób z nią związanych. Wyszukaj informacje o firmie na stronach internetowych, portalach branżowych, forach lub blogach. Przejrzyj również profile na mediach społecznościowych. Może się okazać, że klienci, konkurenci lub pracownicy dzielą się ważnymi informacjami w sieci.

Kolejnym krokiem może być sprawdzenie referencji. Skontaktuj się z innymi klientami firmy i zapytaj o ich doświadczenia z danym kontrahentem.

Warto również skorzystać z usług agencji ratingowych, które oceniają wiarygodność finansową firm i nadają im stosowne oceny. Dowiedz się, jakie są osiągnięcia finansowe firmy oraz jej historię kredytową.

Można również poprosić kontrahenta o dostarczenie dokumentów i informacji potwierdzających jego wiarygodność, takich jak sprawozdania finansowe, referencje lub certyfikaty.

Kolejnym sposobem jest współpraca z firmą pośredniczącą, radcą prawnym, księgową którzy mają dostęp do wyspecjalizowanych baz danych i posiadają doświadczenie w weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Nie należy zapominać o indywidualnych spotkaniach z potencjalnym kontrahentem. Podczas takiego spotkania można zgłębić wiedzę na temat firmy, zrozumieć strategię biznesową i sprawdzić kompetencje jej pracowników.

Gdzie możemy sprawdzić czy firma jest zarejestrowana?

Aby nie narazić się na problemy związane z rozliczeniami podatkowymi warto sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany w:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (zwanej CEiDG),
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) a także w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Przed dokonaniem zapłaty za fakturę należy zweryfikować czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy rachunek na który ma być skierowana płatność widnieje na białej liście podatników VAT.

Podsumowując, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta jest kluczowe dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Powyższe metody mogą pomóc w ocenie potencjalnego partnera biznesowego i uniknięciu niepożądanych sytuacji. Waga przeprowadzenia takiej weryfikacji przewyższa wszelkie wydatki lub trudności związane z tym procesem.

Potrzebujesz wsparcia biura rachunkowego?

MoJe Biuro Rachunkowe w Gdyni wspiera przedsiębiorców świadcząc usługi księgowe na najwyższym poziomie.