Hit enter to search or ESC to close

Świąteczne wydatki w kosztach podatkowych

Admin
prezent

Dużymi krokami zbliżają się święta, zapewne większość przedsiębiorców planuje w okresie przedświątecznym sporo wydatków firmowych i zastanawiają się, jakie koszty można rozliczyć podatkowo. W tym czasie również biuro rachunkowe ma wiele zapytań jakie koszty mogą być rozliczane podatkowo. Wychodząc tym zapytaniom na przeciw nasze biuro księgowe postanowiło krótko opisać tę kwestię.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W praktyce oznacza to, że wydatki związane ze świętami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeśli mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć następujące wydatki związane ze świętami:

 • Wydatki na zakup upominków dla kontrahentów i klientów. Upominki o wartości nieprzekraczającej 100 zł za sztukę na jednego kontrahenta lub klienta w roku podatkowym mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
 • Wydatki na organizację spotkań świątecznych dla pracowników. Spotkania takie mogą mieć na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery pracy i zwiększenie motywacji pracowników.
 • Wydatki na dekoracje świąteczne. Dekoracje świąteczne mogą być umieszczone w biurze lub siedzibie firmy, co może pozytywnie wpływać na wizerunek firmy.

Ważne jest, aby wydatki związane ze świętami były udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, takimi jak faktury, rachunki lub paragony fiskalne.

Przykłady wydatków związanych ze świętami, które można zaliczyć do kpir:

 • zakup słodyczy, kwiatów lub innych drobnych upominków (opatrzonych logo, o wartości nie większej niż 100 zł, wręczanych wszystkim kontrahentom/klientom) dla kontrahentów i klientów;
 • catering na spotkanie świąteczne dla pracowników;
 • zakup ozdób świątecznych do biura lub siedziby firmy;
 • opłata za wynajem sali na spotkanie świąteczne dla pracowników.

Przykłady wydatków związanych ze świętami, które nie mogą być zaliczone do kpir:

 • wydatki na prywatne spotkania pracowników;
 • wydatki na organizację imprez świątecznych dla współpracowników;
 • wydatki na zakup prezentów dla rodziny i przyjaciół pracowników;
 • wydatki na dekoracje świąteczne w mieszkaniu przedsiębiorcy.

Organizacja imprez świątecznych może stanowić koszt podatkowy, ale tylko w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby organizacja imprez świątecznych mogła stanowić koszt podatkowy, musi spełniać następujące warunki:

 • Musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że impreza świąteczna musi być zorganizowana w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
 • Musi być uzasadniona ekonomicznie. Oznacza to, że wydatki poniesione na organizację imprezy świątecznej muszą być racjonalne i nie mogą być nadmierne.

W przypadku organizacji imprez świątecznych dla pracowników, spełnienie tych warunków może być trudne do udowodnienia. Ważne jest, aby impreza świąteczna była zorganizowana w sposób, który będzie miał pozytywny wpływ na pracowników, np. poprawi atmosferę pracy, zwiększy motywację pracowników lub przyczyni się do ich integracji.

Przykładowo, organizacja imprezy świątecznej dla pracowników, która będzie miała na celu poprawę atmosfery pracy i zwiększenie motywacji pracowników, może stanowić koszt podatkowy. W takim przypadku przedsiębiorca powinien wykazać, że impreza świąteczna przyczyniła się do poprawy wyników pracy pracowników.

Z kolei organizacja imprezy świątecznej dla pracowników, która będzie miała wyłącznie charakter towarzyski, nie będzie stanowić kosztu podatkowego. W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł wykazać związku imprezy świątecznej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku organizacji imprez świątecznych dla kontrahentów i klientów, spełnienie warunków do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych jest łatwiejsze. W takim przypadku przedsiębiorca powinien wykazać, że impreza świąteczna jest organizowana w celu nawiązania lub utrzymania relacji z kontrahentami lub klientami.

Przykładowo, organizacja imprezy świątecznej dla kontrahentów i klientów, która będzie miała na celu nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych, może stanowić koszt podatkowy. W takim przypadku przedsiębiorca powinien wykazać, że impreza świąteczna przyczyniła się do zwiększenia obrotów z kontrahentami lub klientami.

Ważne jest, aby wydatki poniesione na organizację imprez świątecznych były udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, takimi jak faktury, rachunki lub paragony fiskalne.