Hit enter to search or ESC to close

Audyt podatkowy Gdynia

biuro rachunkowe

Niezależne audyty podatkowe Gdynia to jedna usług, jakie dla przedsiębiorców świadczy Biuro Rachunkowe MoJe. Usługi te mają na celu sprawdzenie wewnętrzne zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowanych i rozliczanych podatków. Audyt podatkowy zwiększa bezpieczeństwo prawne i finansowe podmiotu gospodarczego, jak również osób nim kierujących i uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, jaką w tym zakresie ma nasze biuro rachunkowe Gdynia.

Niezależne audyty podatkowe Gdynia — oferta MoJe Biuro Rachunkowe

Niezależny audyt funkcji podatkowej przeprowadzamy na zlecenie podatnika. Podczas niego sprawdzamy prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych oraz skuteczność wewnętrznego nadzoru podatkowego w danym podmiocie. Przegląd podatkowy obejmuje analizę całości dokumentów danej firmy, dotyczących badanego zagadnienia, w tym:

  • faktur,
  • umów handlowych,
  • rejestrów,
  • ewidencji,
  • deklaracji,
  • ksiąg podatkowych.

Analizujemy także dokumenty i zdarzenia, które mogły wpłynąć na powstanie albo zakres obowiązku podatkowego, będącego przedmiotem audytu.

Przeprowadzony niezależny audyt podatkowy, kończymy sporządzeniem raportu, w którym szczegółowo opisujemy wnioski i podsumowujemy przeprowadzone badanie. Zawiera on także:

  • opis nieprawidłowości i korekt deklaracji za badany okres, jeśli zostały stwierdzone,
  • wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia,
  • propozycje procedur umożliwiających uniknięcie występowania błędów oraz uchybień w rozliczeniach na przyszłość.

Raport z niezależnego audytu funkcji podatkowej przekazujemy podatnikowi niezwłocznie po jego sporządzeniu wraz z dokumentacją zawierającą procedury i testy wykorzystane do jego przeprowadzenia.

Niezależny audyt podatkowy — korzyści dla firm

Audyt funkcji podatkowej daje podatnikom możliwość legalnego usunięcia błędów, a co za tym idzie uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej i podatkowej. Pozwala też na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi. Wszystko to ma wpływ na bezpieczeństwo finansowe i prawne zlecającego nam tę usługę.

Po podpisaniu umowy audyt możemy przeprowadzić w siedzibie Klienta lub w naszej pod warunkiem dostarczenia nam pełnej dokumentacji mającej być przedmiotem badania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty profesjonalnego, niezależnego audytu podatkowego! Zainteresowanym przedsiębiorcom polecamy również nasze usługi księgowe Gdynia.