Hit enter to search or ESC to close

Ewidencje Ryczałtowe

biuro rachunkowe

Ewidencja ryczałtowa przychodów prowadzona dla firm w Gdyni i całym Trójmieście to jedna z naszych usług. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest często wybieraną przez przedsiębiorców formą rozliczeń. Jeśli się na niego zdecydują, muszą prowadzić ewidencję przychodów w odpowiedni sposób. Za jej brak lub nierzetelne prowadzenie grożą konsekwencje finansowe, bo organy podatkowe same oszacują przychód i nałożą podatek wyższy pięciokrotnie od tego, który powinien być zastosowany. MoJe Biuro Rachunkowe z Gdyni zadba o prawidłowe prowadzenie ewidencji ryczałtu.

Wyjątki od możliwości prowadzenia ewidencji ryczałtowej przychodów

Pomimo że wybór ryczałtu jako formy opodatkowania jest przywilejem przedsiębiorcy, istnieją pewne ustawowe ograniczenia:

 • pierwsze to limit przychodów, jaki można osiągnąć w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ryczałtu, wynosi on 2 mln euro. Ewidencja ryczałtowa w 2021 roku mogła być prowadzona przez przedsiębiorcę do kwoty – 9 030 600 zł, a w 2022 roku do kwoty – 9 188 200 zł, aby nie utracił do niej prawa w roku następnym;
 • drugie ograniczenie dotyczy działalności wyłączonych z możliwości stosowania ryczałtu. Dotyczy to m.in.: właścicieli aptek, prowadzących działalność w zakresie kupna i sprzedaży, handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jeśli podatnik korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu i podejmie w tym czasie jedną z wyłączonych działalności, traci do niego prawo w momencie osiągnięcia przychodu. Będzie się wtedy rozliczał na zasadach ogólnych.

Jak prowadzić ewidencję ryczałtową przychodów?

Ewidencja ryczałtowa przychodów musi być prowadzona w sposób niewadliwy, czyli zgodny z przepisami:

 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu musi też być rzetelne, co oznacza, że zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. Przy czym, żeby ta druga została uznana za prawidłową, musi:

 • zawierać pisemne określenie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, który jest wykorzystywany do jej prowadzenia,
 • być prowadzona w programie zapewniającym szybki wgląd w treść jej zapisów i umożliwiającym ich wydruk w porządku chronologicznym i zgodnym ze wzorem ewidencji,
 • być przechowywana na informatycznych nośnikach danych chroniących ją przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad jej przetwarzania lub modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Co musi zawierać ewidencja przychodów?

Ewidencja ryczałtowa posiada wzór określony w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów. Według niego musi zawierać:

 • liczbę porządkową wpisu,
 • datę wpisu,
 • datę uzyskania przychodu,
 • numer dowodu, na podstawie którego wpis został dokonany,
 • określenie wysokości przychodu wg danej stawki ryczałtu,
 • podsumowanie przychodów,
 • uwagi.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji ryczałtowej przychodów wymaga dokładnej znajomości zasad rachunkowości i dużego doświadczenia. Polecamy do tego nasze usługi księgowe w Gdyni i całym Trójmieście.