Hit enter to search or ESC to close

Książki przychodów i rozchodów Gdynia

biuro rachunkowe

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to jedna z usług oferowanych przez MoJe Biuro Rachunkowe z Gdyni. Do prowadzenia tej formy rozliczeń są zobowiązane osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne. Polecamy nasze usługi księgowe w Gdyni przedsiębiorcom z całego Trójmiasta!

Księga przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia

Rozliczenie w formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest możliwe dla wyżej wymienionej grupy przedsiębiorców, o ile osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. W 2022 r. ten limit przychodów wynosi kwotowo 9 188 200 zł.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia księgi przychodów dotyczy:

 • armatorów według definicji z Ustawy o podatku tonażowym,
 • osób prowadzących działalność w formie agencji i umów zlecenia,
 • osób duchownych, które zrezygnowały ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

Książki przychodów i rozchodów Gdynia mogą prowadzić także osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą taki zamiar.

Celem prowadzenia KPiR jest ustalenie podstawy opodatkowania, czyli dochodu lub straty przedsiębiorstwa. Ten prowadzony chronologicznie dokument składa się z 17 kolumn uzupełnianych m.in. o:

 • liczbę porządkową wpisów,
 • daty wydatków lub przychodów,
 • numery faktur lub dowodów zakupu,
 • dane kontrahentów,
 • rodzaje transakcji,
 • wartości sprzedaży lub usług,
 • przychody uzyskane poza sprzedażą i usługami,
 • zakupy materiałów lub towarów handlowych,
 • koszty uboczne zakupu,
 • informacje o pensjach pracowników,
 • pozostałe koszty,
 • sumę kosztów
 • wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Zawiera także miejsce przeznaczone na uwagi.

Nasze biuro księgowe z Gdyni zapewnia profesjonalne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla firm z Trójmiasta. Wieloletnie doświadczenie, które posiadamy, jest gwarancją, że Państwa finanse są w dobrych rękach. Oferujemy dogodne warunki współpracy oraz elastyczny cennik uzależniony od oczekiwań i możliwości klientów.