Hit enter to search or ESC to close

Księgi rachunkowe Gdynia

biuro rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe poprowadzi Państwu księgi handlowe Gdynia. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe dla przedsiębiorców z Trójmiasta oraz całej Polski. Nasza wiedza i długoletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi pełnej księgowości na najwyższym poziomie. Znamy potrzeby przedsiębiorców i jesteśmy w stanie doradzić Państwu w każdej sytuacji dotyczącej firmowych rachunków. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Księgi handlowe Gdynia — pełna księgowość dla przedsiębiorców

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają wszyscy przedsiębiorcy działający w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na wysokość przychodów. Oprócz nich muszą na nią przejść firmy, które osiągnęły lub przekroczyły kwotę przychodów 2 000 000 euro w skali roku. Nasze biuro od lat prowadzi księgi rachunkowe Gdynia i Trójmiasto dla wielu podmiotów gospodarczych, w ramach których sporządzamy sprawozdania finansowe zawierające:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informację wprowadzającą do sprawozdania,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

MoJe Biuro Rachunkowe Gdynia dba również, aby przedsiębiorcy wypełniali w terminie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem pełnej księgowości.

Księgi rachunkowe Gdynia — zasady prowadzenia

Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga gruntownej znajomości zasad rachunkowości i śledzenia zmian w przepisach podatkowych, dlatego warto je powierzyć doświadczonemu biuru rachunkowemu. Pełne usługi księgowe Gdynia, świadczymy już od lat, dlatego rzetelnie wypełnimy dla Państwa księgi rachunkowe, w tym:

 • dzienniki,
 • księgi główne i pomocnicze,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • inwentarz aktywów i pasywów.

Zadbamy również o to, by zgodnie z przepisami prawa księgi handlowe były:

 • trwale oznaczone: nazwą pełną lub skróconą jednostki, której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania,
 • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
 • przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Polecamy nasze usługi prowadzenia ksiąg handlowych w Trójmieście, a także w całej Polsce!