Hit enter to search or ESC to close

Pełna księgowość Gdynia

biuro rachunkowe

Wśród naszych usług ewidencjonowania operacji gospodarczych firm jest również pełna księgowość oferowana przedsiębiorcom w Gdyni i całym Trójmieście. Ta forma rozliczenia jest obowiązkowa dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na wysokość przychodów. Pozostali przedsiębiorcy muszą na nią przejść w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty przychodów 2 000 000 euro w skali roku. MoJe Biuro Rachunkowe z Gdyni to rzetelna księgowość dla firm!

Pełna księgowość Gdynia — zasady prowadzenia

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność regulują dwie ustawy: o Rachunkowości oraz o PIT. Każdy przedsiębiorca po przekroczeniu ww. limitu kwotowego przychodów w skali roku lub dokonujący przekształcenia formy działalności w jedną powyższych spółek musi również sporządzać sprawozdania finansowe, w skład których wchodzą:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja wprowadzająca do sprawozdania,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości następuje wraz z początkiem kolejnego roku obrotowego.

Księgi rachunkowe poza umożliwieniem prawidłowego obliczenia podatków, przedstawiają przedsiębiorcy jego pełną sytuację finansową, aktywa i zobowiązania. Pozwala to na prawidłowe zarządzanie firmą i tworzenie prognoz finansowych.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą m.in.:

 • dzienniki,
 • księgi główne,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • inwentarz aktywów i pasywów.

Biuro rachunkowe pełna księgowość

Księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa powinny być:

 • trwale oznaczone: nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania,
 • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
 • przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Prowadzenie pełnej księgowości jest bardziej skomplikowane i czasochłonne od ewidencji uproszczonych, a przede wszystkim wymaga gruntownej znajomości zasad rachunkowości i śledzenia zmian w przepisach podatkowych. Pełna księgowość Trójmiasto to usługi świadczone przez doświadczone MoJe biuro rachunkowe. Polecamy nasze usługi księgowe w Gdyni i całym Trójmieście!