Hit enter to search or ESC to close
Wrażliwe dane? W biurze rachunkowym MoJe zawsze będą bezpieczne

Wrażliwe dane? W biurze rachunkowym MoJe zawsze będą bezpieczne

Admin

Wejście w życie RODO, czyli unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych i związane z tym pytania, podniosły społeczną świadomość dotyczącą ochrony danych osobowych. Praca biur rachunkowych obarczona jest w tym zakresie szczególną odpowiedzialnością. Ilość istotnych danych, z jakimi podmioty te pracują, jest bowiem bardzo duża. Do czego są wobec tego zobowiązane?

Nie obawiaj się powierzać księgowemu swoich dokumentów

Każdy podmiot rozpoczynający współpracę z firmą, która weźmie pod opiekę jego księgowość(http://moje-biuro.com/uslugi-ksiegowe/ksiegowosc-i-podatki/ ), powierza jej bardzo dużo cennych danych. W przypadku typowego przedsiębiorstwa będą to bowiem faktury sprzedażowe i zakupowe, dokumenty związane z zatrudnionymi w nim pracownikami, zawierane umowy, a także potwierdzenia transakcji w postaci np. wyciągów bankowych. Dysponując nimi można więc uzyskać zarówno bardzo wnikliwy i pełny obraz całej działalności danego klienta, jak i informacje o konkretnych osobach stanowiących jego personel czy kontrahentów, włącznie z danymi tak wrażliwymi, jak np. zwolnienia lekarskie.

Pozostaje on ich administratorem zobowiązanym przez prawo do należytej ich ochrony. Z Biurem rachunkowym zawiera więc umowę ich powierzenia w celu związanym z wykonywaną usługą, nakładając na nie tym samym określone obowiązki.

RODO nie precyzuje w ścisły sposób, jakie kroki ma ono podjąć, by im sprostać. Wyznaczonym przez nie celem jest uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie wycieku danych osobowych na zewnątrz. W związku z tym, wymaga się, aby wdrożone zostały środki bezpieczeństwa, które uwzględniać będą charakter, zakres, kontekst i cele, w jakich dysponowanie określonymi informacjami ma miejsce. Konieczne może być prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz powołanie inspektora ochrony danych, jeśli ich ilość jest duża. Nie ma jednak jasnej interpretacji, jakie są to wartości.

Rzetelny księgowy zawsze dba o powierzone mu dane

Czy wejście w życie RODO w jakikolwiek sposób zmieniło bezpieczeństwo powierzanych mi danych? Problematyką związaną z księgowością zajmuję się już wiele lat i doskonale wiem, z jakimi wiąże się ona wyzwaniami i obowiązkami. Żaden rzetelny księgowy nie pozwoliłby sobie w tej kwestii na najmniejsze nawet uchybienia i ryzyko, niezależnie od jakichkolwiek istniejących dawniej bądź obecnie uregulowań. Celem mojej pracy jest zapewnienie prowadzącym swoje działalności Klientom spokoju i bezpieczeństwa. Nie mogą go więc mącić ani kłopoty z księgowością, ani z Urzędem Skarbowym, ani też jakiekolwiek inne. Skala odpowiedzialności, jaka ciąży na biurze rachunkowym powoduje, że zaufanie odbiorców jego usług stanowi bardzo ważny kapitał, bez którego nie sposób byłoby funkcjonować.

Osoby i podmioty decydujące się na współpracę z biurem MoJe mogą mieć więc absolutną pewność, że bezpieczeństwa przekazywanych przez nich informacji strzegą należycie skuteczne procedury. Zapraszamy!